Opatrenia COVID-19

Na tejto stránke priebežne aktualizujeme informácie o stave na hraniciach a všeobecné informácie ohľadom opatrení COVID.

 

Informácie ku dňu 25.06.2021

  • Slovinsko ku dňu 28.04 odtraňuje kotnroly na hraniciach s Talianskom a Rakúskom.  Kontroly ostávajú len na hraniciach s Maďarskom

 

Podmienky vstupu do Slovinska od 12.06.2021

Vstup do Slovinska je bez obmedzení pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré sa nachádzajú na zelenom zozname krajín – Slovensko, ale aj napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko.

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ sa na hraničnom priechode predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname.

Osoby, ktoré majú takéto potvrdenie (pobyt na SR najmenej 5 dní) nemusia predložiť negatívny výsledok PCR ani antigénového testu, nemusia vyplňovať žiadny formulár a vstup do Slovinska je bez obmedzení (vrátane tranzitu). Slovenská republika je od 12. júna zaradená do slovinského zeleného zoznamu (krajiny s lepšou epidemiologickou situáciou).

Osoby, ktoré nemajú takéto potvrdenie, sa považujú za osoby prichádzajúce z krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie podmienky vstupu do Slovinskej republiky platné pre krajiny na červenom zoznam

 

Tranzit cez krajiny:

Rakúsko:

Bez obmedzení

Taliansko:

Bez obmedzení